Näin ylläpidät omakotitalon arvoa

  Omakotitalon arvon säilyminen ei ole itsestäänselvyys mikäli kiinteistöstä ei pidetä huolta. Hyvin ylläpidetty sekä säännöllisesti huollettu omakotitalo säilyttää kuntonsa, ominaisuutensa ja arvonsa. Kodin kuntoa ja mahdollisia korjaustarpeita seurataan jatkuvalla havainnoinnilla sekä myös ammattilaisen tekemällä kuntotarkastuksella. Suurin osa työstä liittyy siis ennakoivaan suunnitelmallisuuteen, joka oikein hoidettuna vaikuttaa huomattavasti kodin viihtyisyyteen, turvallisuuteen, ympäristövaikutuksiin sekä kustannuksiin ja talon arvon kehittymiseen.

  Säännöllinen hoito sekä kunnossapito

  Omakotitalon hoitaminen on päivittäisiä arjen tekoja, joihon sisältyy muun muassa viallisten kohteiden kunnostamista, ilmanvaihtoventtiilien ja lattiakaivojen puhdistamista, teknisten laitteiden suodattimien vaihtamista, jätehuoltoa sekä piha-alueiden ylläpitoa kuten rännien ja salaojakaivojen putsaamista.

  Kunnossapito tarkoittaa talon ominaisuuksien säilyttämistä korjaamalla vialliset ja kuluneet osat tai uusimalla ne kokonaan. Korjaustöissä on tärkeää, ettei kiinteistön laatutaso muutu olennaisesti. Kunnossapitotöihin kuuluu esimerkiksi katon uusiminen ja julkisivuverhouksen huoltomaalaus.  Korjaustoimenpiteitä suunnitellessa on järkevä miettiä loogista järjestystä, jotta turhalta työltä ja kuluilta vältytään. Esimerkiksi julkisivuverhous kannattaa suorittaa ikkunanvaihtojen yhteydessä saman kesän aikana eikä kahtena erillisenä vuotena.

  Vältä kosteusvauriot ajoissa

  Kosteuden aiheuttamat vauriot ja niiden korjaamattomuus on omakotitalon omistajien yleisimpiä riesoja. Mitä pidemmälle kosteusvaurio jätetään hoitamatta, sitä enemmän se pahenee ja leviää talon muihin rakenteisiin. Tyypillistä on, että korjauksiin ryhdytään vasta silloin kun vaurio voidaan nähdä silmin tai asukkaat alkavat oireilemaan rakennelmien sisällä tapahtuneesta vuodosta. Tarpeeksi pitkälle edennyt vuoto tarkoittaa laajempaa purkutyötä sekä suurempaa laskua.

  Paras keino ehkäistä kosteusvauriot on tutkia talo säännöllisesti ja johdonmukaisesti. Mitä vanhempi rakennus on, sitä useammin tarkistuksia kannattaa suorittaa. On myös ensiarvoisen tärkeää, että talon ilmanvaihto on aina päällä sekä sitä tehostetaan kun kosteuskuorma kasvaa esimerkiksi saunan käytöstä. Pidä myös huoli siitä, ettei ilmankostuttimessa koskaan seiso vettä ja että se putsataan huolellisesti aina ennen uutta täyttöä.

  Kirjaa ylös 

  On suositeltavaa kirjata kaikki huolto- ja korjaustoimet huoltokirjaan, jota vilkaisemalla voidaan saada yleiskuva talon historiasta. Ilman dokumentointia voi vuosia sitten tehdyt korjaukset helposti unohtua, ja siten hankaloittaa mahdollista myyntitilannetta tulevaisuudessa. Myös PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma kannattaa laatia, sillä sen sisältämän tiedon pohjalta voidaan tulevat remontit ennakoida sekä budjetoida. PTS kertoo milloin korjaukset on hyvä tehdä sekä antaa korjaustoimenpiteille kustannusarvion seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi eteenpäin.