Atmosfääri korrosiooniklassid

Standardi ISO 12944-2 kohaselt

Kategooria Näited, S = tingimused siseruumides, V = välistingimused Soovitatav kruvi
C1
Väga väike
S = soojad ventileeritavad siseruumid
V =     –
Süsinikteras, galvaaniliselt tsingitud
Süsinikteras + Ruspert
C2
Väike
S = mitteköetavad hooned
V = puhas õhk maapiirkondades
Süsinikteras + Ruspert
AISI 410 + Ruspert
C3
Keskmine
S = suur niiskussisaldus, mõningane õhusaaste
V = linna- ja tööstuspiirkonna atmosfäär, mõõdukas vääveldioksiidi saaste
(AISI 410 + Ruspert)
A2
C4
Suur
S = keemiatehased, ujumisbasseinid, laevatehased
V = tööstuspiirkonnad ja rannikualad, mõõdukas soolsus
A4
C5-I
Väga suur, tööstuslik
S = pidev kondensatsioon, suur saasteaste
V = tööstuspiirkonnad – suur niiskussisaldus, agressiivne atmosfäär
Täpsustakse igal konkreetsel juhul
C5-M
Väga suur, mereline
S = pidev kondensatsioon, suur saasteaste
V =  mereline kliima, suur soolsus
Täpsustakse igal konkreetsel juhul