Taloa rakentamassa? – Muista huomioida pohjatyöt

  Taloa rakentamassa? – Muista huomioida pohjatyöt

  Talonrakennusprojekti on monen pitkäaikainen haave. Siihen sisältyvät prosessit ovat hyvin laajoja, mutta onnistunut lopputulos palkitsee pitkän odotuksen. Useimmalle tontin ostajalle saattaa kuitenkin tulla yllätyksenä se, mitä kaikkea uuden talon rakentaminen todella pitää sisällään ja kuinka suuri osa siitä on jo pelkästään pohjatyötä. Se onkin oikeastaan yksi talon rakennuksen tärkeimmistä vaiheista, sillä perustusten päälle kohdistuvan massiivisen kuorman on määrä seistä sen varassa koko elinkaarensa ajan.

   

  Tarvittavat tiedot

  Rakennushanketta aloitettaessa maaperätutkimus on ensimmäisiä selvitystöitä. Kaavoitetuilla alueilla kunnan toimesta tehty pohjatutkimus ei tyypillisesti riitä kyseisen rakennuskohteen lopulliseen suunnitteluun, koska tutkimus on tehty eri tarkoitusta silmällä pitäen. Kun maaperätutkimuksen avulla on selvitetty tontin maakerrokset, kantavan maakerroksen korkeus, maalajit, pohjaveden korkeus sekä radonpitoisuus, voi perustaminen alkaa.

   

  Perustustyö

  Perustamistapoja on monia ja niiden valintaan tarvittavat tiedot on selvitetty pohjatutkimuksessa. Maanvaraisia perustuksia on neljää erilaista: pilari-, palkki-, matala- ja kellarillinen perustus. Mikäli maaperä muodostuu savesta, se joudutaan paaluttamaan tai vaihtamaan maa-aines kevytsoraan. Matalaperustus on nykypäivänä eniten käytetty perustamismuoto, jossa perustukset jäävät kokonaan maanpinnan yläpuolelle. Sen sijaan kevyissä rakennuksissa, kuten vajoissa käytetään yleensä pilariperustuksia. Samaa perustusmuotoa hyödynnetään myös silloin, kun maaperän radonpitoisuus on korkea. Tällöin maakaivantoon laitetaan pienet anturat tai betonilaatat, joiden päälle tulee maanpinnan yläpuolelle kohoavat pilarit. Kantavammassa maaperässä käytetään tyypillisesti laattaperustusta. Tällöin maaperään kohdistuva rasitus jakautuu koko laatan alueelle ja laattojen vahvistetut reunat ottavat vastaan seiniin kohdistuvat kuormat. Antura- ja sokkeliperustuksella puolestaan pohjanpaine saadaan riittävän pieneksi, kun sokkelin alla oleva antura jakaa sille tulevan kuorman laajemmalle alueelle.

   

  Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

  Itse rakennustyön aloittaminen tapahtuu aina vasta myönteisen lupapäätöksen jälkeen. Tässä vaiheessa kannattaa myös jo tilata työmaan aikainen sähkö alueen sähkötoimittajalta, vesiliittymä kunnan vesilaitokselta sekä valmistella hiekkatäytön ja tiivistyksen jälkeiset viemärityöt. Tontti tulee myös salaojittaa, mikäli rakennusta ympäröivä maasto viettää sitä kohti edes osittain. Talon rakentamisessa korostuu suunnitelmallisuus, huolellisuus ja ennakointi, sillä pienetkin virheet perustusvaiheessa saattavat johtaa mittaviin vahinkoihin ja jopa talon purkamiseen. Pohjatöissä ja perustuksissa ei kannata venyttää penniä, sillä tukeva ja turvallinen talo maksaa itsensä kyllä myöhemmin takaisin.

   

  Laadukkaita materiaaleja ja kiinnikkeitä käyttämällä lopputuloksesta ei voi tulla muuta kuin onnistunut!