NOTEKCAURUĻU UZSTĀDĪŠANA

Kā vienkārši uzstādīt notekcaurules

Notekcauruļu uzdevums ir aizvadīt ūdeni no sienām un pamatiem. Tās arī pasargā mājas sienas no mitruma, kas nāk no zemes.

Notekcaurules var vienkārši uzstādīt ar atbilstošiem instrumentiem, ievērojot instrukcijas. Šim darbam ir nepieciešams skrūvgriezis un elektriskā urbjmašīna, taisna stieple, metāla zāģis, āmurs, lokšņu metāla šķēres un mērinstruments. Stiprināšanai izmantojiet skrūves un hermētiķi.

Notekcauruļu uzstādīšana pa posmiem

Uzstādiet pirmo un pēdējo caurules kronšteinu 10 centimetrus no jumta malas. Notekcaurulei piemērots noteces slīpums ir 3–5 milimetri uz vienu metru. Notekcaurules kronšteins jāuzstāda vertikālā pozīcijā attiecībā pret stiprinājuma punktu.

Pirms notekcaurules uzcelšanas vietā izmēriet un atzīmējiet lejupejošo cauruļu vietas. Ar dzelzs zāģi izzāģējiet savienojuma caurumu lejupejošo cauruļu izejai atzīmētajā punktā un savienojuma cauruma malas izlieciet uz leju, lai sekmētu ūdens notecēšanu. Noregulējiet vietā izejas gredzenu un pagrieziet mēlītes ap caurules aizmugurējo malu.

Ieklājiet hermētiķi notekcaurules galaposma rievā un uzspiediet galaposmu uz notekcaurules gala. Pagrieziet izvirzījumu notekcaurules aizmugurē pret notekcauruli. Paceliet notekcauruli uz kronšteiniem ar noapaļoto pusi uz āru. Nostipriniet to, vispirms piespiežot aizmugurējo, pēc tam priekšējo malu.

Tad savienojiet notekcaurules, savietojot to galus un uzstādot vietā savienotāja aizmugures malu.

Salieciet priekšējās malas savienojuma mehānismu un fiksējiet to. Savienojiet iekšējos un ārējos stūrus caurulē, kā palīglīdzekli izmantojot caurules savienotājelementus.

Nogrieziet slīpo cauruli starp lejupejošajām caurulēm no augšas un piestipriniet lejupejošo cauruli ar skrūvi pie slīpās caurules lejasgala.

Uzstādiet slīpo cauruli lejupejošās caurules augšdaļā un pareizi savienojiet lejupejošo cauruli ar slīpajām caurulēm. Atzīmējiet pie sienas uzstādāmās lejupejošās caurules līniju un savienojuma augstumu.

Izvades cauruli piestipriniet lejupejošās caurules lejasgalā un nogrieziet to pareizā izmērā. Samontējiet kopā visas lejupejošās caurules daļas un uzstādiet tās sienas stiprinājumos.

Pārbaudiet, vai visas daļas ir taisnas, un fiksējiet sienas stiprinājumus. Fiksējiet vietā stiprinājumu bloķēšanas ķīļus. Visbeidzot pārbaudiet konstrukcijas uzstādījumu un lietojamību.

Tuvākos Fix master mazumtirgotājus varat atrast šeit.

Saņemiet arī citus padomus par būvniecību.