Vesikourujen asentaminen

Näin asennat vesikourut vaivatta

Vesikourujen tehtävä on pitää vesi poissa seinistä ja perustuksista. Ne myös suojaavat talon seiniä maasta nousevalta kosteudelta.

Vesikourujen asentaminen onnistuu helposti oikeanlaisilla työkaluilla ja ohjeita seuraamalla. Tarvitset työhön ruuvinvääntimen tai akkuporakoneen, linjalankaa, rautasahan, vasaran, peltisakset ja mitan. Käytä kiinnitykseen ruuveja ja tiivistysmassaa.

Vesikourujen asentaminen vaiheittain

  1. Asenna kourun ensimmäinen ja viimeinen kannake 10 senttimetrin päähän katon reunasta. Sopiva kaato vesikourulle on 3-5 millimeriä yhtä metriä kohden. Kourunkannake asennetaan kiinnityskohdastaan pystysuoraan asentoon.
  2. Mittaa ja merkitse syöksyputkien paikat ennen vesikourujen nostamista paikalleen. Sahaa rautasahalla liitosaukko syöksyputken lähtökaulusta varten merkittyyn kohtaan ja muotoile liitosaukon reunat alaspäin, jotta vesi virtaa paremmin. Säädä lähtökaulus paikalleen ja väännä kielekkeet kourun takareunan ympärille.
  3. Laita kourun päätykappaleen kiinnitysuraan tiivistysmassaa ja paina päätykappale kourun päähän. Käännä kourun takaosaan jäävä korvake kourua vasten. Nosta vesikouru kannakkeilleen pyöreä reuna ulospäin. Kiinnitä se työntämällä ensin takareuna ja sitten etureuna paikoilleen.
  4. Liitä seuraavaksi vesikourut kiinni asettamalla kourun päät vastakkain ja laittamalla liitoskappaleen takareuna paikalleen.
  5. Taivuta etureunan liitosmekanismi kiinni ja lukitse se. Liitä sisä- ja ulkokulmat kouruun käyttäen kourun liitoskappaleita apunasi.
  6. Katkaise syöksyn mutkien välille tuleva viistoputki ylhäältä ja kiinnitä syöksyn alempi mutka ruuvilla viistoputken alapäähän.
  7. Asenna viistoputken yläkohtaan ylempi syöksyn mutka ja liitä syöksyn mutkilla varustettu viistoputki paikalleen. Merkitse seinän viereen asennettavan syöksyputken linja ja liitoskorkeus.
  8. Kiinnitä poistoputki syöksyputken alapäähän ja katkaise se oikean kokoiseksi. Kokoa alastulon kaikki osat yhteen ja aseta ne kiinni seinäkiinnikkeisiin.
  9. Tarkista, että kaikki osat ovat suorassa ja lukitse seinäkiinnikkeet. Iske kiinnikkeiden lukituskiilat paikoilleen. Tarkista lopuksi rakennelman asennus ja käytettävyys.


Oikeanlaiset kiinnikkeet lähimmältä Fix master-jälleenmyyjältä

Nappaa talteen myös muut vinkit rakentamiseen