ŠŪPOĻU KONSTRUĒŠANA – AR ŠĪM NORĀDĒM IZDOSIES

Šūpoļu konstruēšana

Šūpoties patīk gan bērniem, gan daudziem pieaugušajiem – kāpēc gan pagalmā neuzstādīt šūpoles? Šūpoļu konstruēšana ir vienkāršs process, ja izmanto pareizos piederumus un ievēro norādes.

Materiāli šūpoļu izgatavošanai:

Šūpoļu konstruēšanai ir nepieciešami dažāda biezuma kokmateriāli vertikālai uzstādīšanai, tiem jābūt 7 x 7 cm, 14 x 7 cm un 15 x 22 cm lieliem. Turklāt ir nepieciešamas cilpskrūves, virve un M12 izmēra uzgriežņi. Nepieciešams arī paliktnis zem šūpolēm, lai mīkstinātu iespējamos kritienus. Kurš gan bērnībā nav tīšām lēcis no šūpolēm?

Šūpoļu konstruēšana pa posmiem

Izveidojiet 60 grādu leņķi no diviem vertikāliem koka elementiem, kuru garums ir 310 cm.

Lai uzstādītu statņus, pirms augšējās sijas uzstādīšanas izveidojiet starpliku statņu savienošanai. Sāciet ar vertikālo elementu savietošanu un augšgalu nozāģēšanu 60 grādu leņķī.

Uzstādiet starpliku starp vertikālajiem elementiem un uzstādiet šūpoļu augšējo šķērskoku. Nozāģējiet augšējo šķērskoku tā, ka uz tā balstās augšējais stienis, pēc tam noņemiet starpliku. Nostipriniet šķērskoku ar četriem uzgriežņiem un skrūvēm, starp tiem ievietojot paplāksnes. Visi uzgriežņi ir jābloķē ar kontruzgriezni, kas jāpievelk, griežot to uzgriežņiem pretējā virzienā.

Uzstādiet papildu 2,2 x 15 cm lielu šķērsstieni starp vertikālajiem elementiem. Tādu pašu atbalsta struktūru izveidojiet šūpoļu otrā pusē.

Uzstādiet arī labās puses vertikālo elementu, kas būs apakšējais un augšējais šķērskoks.

Vertikālo elementu augšas caurumos ievietojiet augšējo stieni. Izurbiet caurumus caur augšējo stieni un apakšējo šķērskoku. Šūpoļu iekšpusē uzstādiet šķērskokus. Augšējo stieni nostipriniet ar uzgriežņiem, skrūvēm un paplāksnēm. Visbeidzot uzstādiet papildu kontruzgriežņus un pievelciet tos uzgriežņiem pretējā virzienā. To pašu izdariet šūpoļu labajā pusē.

Pēc tam uzstādiet divus slīpos atbalsta stabus katrā pusē zem augšējā stieņa un nostipriniet tos ar uzgriežņiem, skrūvēm un paplāksnēm.

Novietojiet stabilizācijai paredzētos dēļus abās šūpoļu pusēs, lai tās būtu pēc iespējas stabilākas. Izmantojiet 15 x 2,2 cm lielus dēļus.

Vertikālie statņi ir drošības nolūkos jāierok zemē. Ar lāpstu izrociet apmēram 40 cm dziļu bedri. Vertikālie statņi ir jānostiprina ar betona maisījumu, kam ir nepieciešams kilograms smilšu, kilogramu grants un puskilograms cementa.

Pārbaudiet vai statņi ir pareizi uzstādīti un šūpoļu konstrukcija ir taisna. Noskaidrojiet vai zeme pie vertikālajiem statņiem ir nosēdusies.

Pēc tam ieskrūvējiet cilpskrūves augšējā šķērskokā, pie kura tiks uzstādītas šūpoles. Izveidojiet caurumus četrām cilpskrūvēm ar 50 cm atstarpi. Montāžai izmantojiet uzgriežņus, skrūves un paplāksnes. Uzstādiet papildu kontruzgriežņus, pievelkot tos uzgriežņiem pretējā virzienā. Cilpskrūves ir jāuzstāda vienā līnijā un jāpievelk ar skrūvgriezi, kuru ievieto caur cilpu.

Šūpoļu sēdekļus izgatavo no diviem 45 centimetrus gariem koka dēļiem, kas no augšas un apakšas jāpiestiprina 25 centimetru lielu dēļu galiem. Sēdekļos izurbiet četrus caurumus atbalsta virvēm. Izveriet virvi caur sēdekļu caurumiem un zem sēdekļiem sasieniet četrus kārtīgus mezglus. Mezgliem ir jābūt pietiekami lieliem, lai tie izturētu šūpoļu svaru.

Tuvākos Fix master mazumtirgotājus varat atrast šeit.