Seinän purkaminen kerrostalossa

Asunnon seinät muodostuvat kantavista seinistä ja väliseinistä. Väliseinien avulla pystyt muokkaamaan asunnon pohjaratkaisua huomattavasti; voit esimerkiksi muuttaa makuuhuoneita pienemmiksi huoneiksi tai purkaa olohuoneen ja keittiön välisen seinän, jotta tilasta tulisi yhtenäinen ja avara. Väliseinän purkaminen sekä siitä aiheutuvien jälkien peittäminen on melko helppoa. On kuitenkin erittäin suositeltavaa, että työ suunnitellaan huolellisesti etukäteen, jotta mahdollisilta vaaroilta vältytään.

Varmista millainen seinä

Ennen töihin ryhtymistä tulee aina ensin tarkistaa onko purettava seinä kantava vai ei-kantava. Kipsilevy- ja lastulevyseinän tunnistaa helposti ontosta äänestä kun sitä koputtelee. Muurattu väliseinä taas tuntuu hieman kevyemmältä kuin raskas kantava seinä. Nämä seinät ovat yleensä ei-kantavia, joten niiden purku voidaan tehdä ongelmitta. Muista kuitenkin se, että ei-kantava väliseinä saattaa silti olla talon rakennetta jäykistävä. Kantava tai jäykistävä väliseinä on yleensä tiiltä, betonia tai kevytbetonia, sekä lisäksi yli 10 cm paksu. Niiden purkaminen on vaarallista ellei seinää korvata toisella kantavalla tai jäykistävällä rakenteella. Mikäli olet epävarma millainen seinä on kyseessä, on suotavaa vilkaista asunnon pohjakuvaa, johon tieto on yleensä merkittynä. Varmistuksen voi saada myös ammattilaisen tekemällä tarkastuksella.

Selvitä luvat

Yleisesti ottaen kevyen, ei-kantavan seinän voi purkaa ilman lupaa. Mikäli kantaviin tai jäykistäviin rakenteisiin aiotaan tehdä muutoksia tai purkaa kokonaan, tulee työtä varten tehdä rakennesuunnitelma ja laskelma sekä pyytää rakennuslupa, jonka taloyhtiö hankkii.

Työssä huomioitavaa

Usein lattia pitää uusia ja katto sekä seinät maalata uudelleen, sillä purettava väliseinä koskee näihin kohtiin. On myös tärkeää selvittää meneekö purettavassa seinässä putkitusta tai johtoja. Mikäli suunnitelmissa on siirtää putkien paikkaa, tulee ryhtyä monimutkaisempiin LVI-töihin.