Taloa rakentamassa? – Huomioi nämä kolme asiaa

Suunnitteletko omakotitalon rakentamista? Huomioi nämä kolme asiaa

Talon rakentaminen on monen pitkäaikainen haave. Rakennusprojektissa on useita laajoja vaiheita, mutta onnistunut lopputulos palkitsee vaivan ja odotuksen. Usein tontin ostajalle tulee yllätyksenä, mitä kaikkea uuden talon rakentaminen pitää sisällään ja kuinka suuri osa siitä on pohjatyötä.

  1. Aloita maaperätutkimuksesta

Rakennushanketta aloitettaessa maaperätutkimus on yksi ensimmäisistä selvitystöistä. Kaavoitetuilla alueilla kunnan toimesta tehty pohjatutkimus ei yleensä riitä, sillä tutkimus on tehty eri tarkoitusta silmällä pitäen.

Perustaminen voi alkaa, kun maaperätutkimuksen avulla on selvitetty tontin maakerrokset, kantavan maakerroksen korkeus, maalajit, pohjaveden korkeus ja radonpitoisuus.

  1. Perustukset kuntoon

Perustaminen on yksi rakentamisen tärkeimmistä vaiheista, sillä perustusten päälle kohdistuu massiivinen kuorma talon koko elinkaaren ajan. Perustamistapa valitaan maaperätutkimuksesta selvinneiden tietojen perusteella. Neljä eri maanvaraista perustamistapaa ovat pilari-, palkki-, matala- ja kellarillinen perustus. Jos maaperä on savea, se joudutaan mahdollisesti vaihtamaan toiseen maa-ainekseen, kuten soraan, tai paaluttamaan.

Matalaperustus on nykyään eniten käytetty perustamismuoto. Siinä perustukset jäävät kokonaan maanpinnan yläpuolelle. Sen sijaan kevyissä rakennuksissa, kuten vajoissa, käytetään yleensä pilariperustuksia. Samaa perustamistapaa hyödynnetään myös silloin, kun maaperän radonpitoisuus on korkea. Tällöin maakaivantoon laitetaan anturat tai betonilaatat, joiden päälle tulee maanpinnan yläpuolelle kohoavat pilarit.

Kantavammassa maaperässä käytetään tyypillisesti laattaperustusta. Tällöin maaperään kohdistuva rasitus jakautuu koko laatan alueelle ja laattojen vahvistetut reunat ottavat vastaan seiniin kohdistuvat kuormat. Antura- ja sokkeliperustuksella puolestaan saadaan pohjapaine riittävän pieneksi, kun sokkelin alla oleva antura jakaa sille tulevan kuorman laajemmalle alueelle.

  1. Valmistele ja suunnittele rakennustyöt huolella

Varsinainen rakennustyö aloitetaan aina vasta myönteisen lupapäätöksen jälkeen. Kannattaa tilata hyvissä ajoin työmaan aikainen sähkö alueen sähkötoimittajalta ja vesiliittymä kunnan vesilaitokselta, sekä valmistella hiekkatäytön ja tiivistyksen jälkeiset viemärityöt. Tontti tulee myös salaojittaa, jos rakennusta ympäröivä maasto viettää sitä kohti edes osittain.

Talon rakentamisessa korostuu suunnitelmallisuus, huolellisuus ja ennakointi, sillä pienetkin virheet perustamisvaiheessa saattavat johtaa mittaviin vahinkoihin ja jopa talon purkamiseen. Pohjatöissä ja perustuksissa ei kannata venyttää penniä, sillä tukeva ja turvallinen talo maksaa itsensä myöhemmin takaisin.

Täältä löydät laadukkaat kiinnikkeet oman kodin rakentamiseen!