Vesikourujen asentaminen

  Vesikourujen asentaminen

  Vesikourujen tehtävänä on pitää vesi poissa seinistä ja perustuksista, sekä suojata talon seiniä kosteudelta, joka nousee maasta. Näillä ohjeilla selviät sadevesijärjestelmän asentamisesta nopeasti, helposti ja ilman erikoistyökalujen hankintaa. Tarvitset työhön ruuvinvääntimen tai akkuporakoneen, linjalankaa, rautasahan, vasaran, peltisakset sekä mitan. Käytä kiinnitykseen ruuveja ja tiivistysmassaa.

  1. Asenna kourun ensimmäinen ja viimeinen kannake 10 cm päähän katon reunasta. Sopiva kaato vesikourulle on 3-5 mm metriä kohden. Kourunkannake asennetaan kiinnityskohdastaan pystysuoraan asentoon
  2. Mittaa ja merkitse syöksyputkien paikat ennen vesikourujen nostamista paikalleen. Sahaa rautasahalla liitosaukko syöksyputken lähtökaulusta varten merkittyyn kohtaan, ja muotoile liitosaukon reunat alaspäin, jotta vesi virtaisi paremmin. Säädä lähtökaulus paikalleen ja väännä kielekkeet kourun takareunan ympärille
  3. Laita kourun päätykappaleen kiinnitysuraan tiivistysmassaa, ja paina päätykappale kourun päähän. Käännä kourun takaosaan jäävä korvake kourua vasten. Nosta vesikouru kannakkeilleen pyöreä reuna ulospäin, ja kiinnitä se työntämällä ensin takareuna paikoilleen ja sitten etureuna
  4. Liitä seuraavaksi vesikourut kiinni asettamalla kourun päät vastakkain ja laittamalla liitoskappaleen takareuna paikalleen
  5. Taivuta etureunan liitosmekanismi kiinni kiinni ja lukitse se. Käyttäen jälleen kourun liitoskappaleita apunasi, liitä sisä- ja ulkokulmat kouruun
  6. Katkaise syöksyn mutkien välille tuleva viistoputki ylhäältä, ja kiinnitä syöksyn alempi mutka ruuvilla viistoputken alapäähän
  7. Asenna viistoputken yläkohtaan ylempi syöksyn mutka, ja liitä syöksyn mutkilla varustettu viistoputki paikalleen lähtö Merkitse seinän viereen asennettavan syöksyputken linja ja liitoskorkeus
  8. Kiinnitä poistoputki syöksyputken alapäähän ja katkaise se oikean kokoiseksi. Kokoa alastulon kaikki osat yhteen ja aseta ne seinäkiinnikkeisiin kiinni
  9. Tarkista, että kaikki osat ovat suorassa ja lukitse seinäkiinnikkeet. Iske kiinnikkeiden lukituskiilat paikoilleen, ja tarkista lopuksi rakennelman asennus ja käytettävyys kokonaisuudessaan